Sociaal innoveren net zo belangrijk als technisch innoveren

Snel en flexibel inspelen op marktbewegingen. Technieken en voortdurend hoogwaardige kwaliteit leveren zijn bittere noodzaak. Hierbij staat de ontwikkeling van de mens centraal. Naast technisch innoveren is sociaal innoveren  minstens zo belangrijk. Sociaal innoveren in de wereld van techniek, waar duurzaamheid en digitalisering een steeds grotere rol spelen. Mijn doel is de mens en wereld van techniek, op een andere manier bij elkaar te brengen. Zo te komen tot een kwalitatief hoge dienstverlening, waarbij betrouwbaarheid en integriteit leiden tot een andere manier van samenwerken. In deze werelden zijn Techniek en Vakmanschap het fundament. U zult begrijpen dat de mens, en het door ontwikkelen van zijn of haar kennis, hierin een cruciale rol speelt. Iets wat steeds meer op de achtergrond raakt. Ik kan u helpen uw organisatie door middel van coaching verder te helpen zich te ontwikkelen in de snel veranderende wereld van Techniek.

Passie voor je vak

Vanuit mijn eigen ervaring van 30 jaar in deze branche zie ik waar bedrijven en de markt mee worstelen. Ik zie ook dat deze worsteling zorgt voor vertraging in diverse ontwikkelingen en dat de mens steeds minder centraal komt te staan. Hoewel men anders pretendeert. We zien tegenwoordig dat uitvoerende medewerkers niet meer hun vakmanschap kunnen laten zien, maar meer met randzaken bezig zijn. Gekwalificeerd personeel is schaars. Ervaren personeel wordt steeds schaarser en de juiste competenties en vaardigheden bij de juiste personeelsleden vinden is lastig.

 

Aandacht geven aan de jeugd en aan nieuwe medewerkers. Ze laten zien welke toegevoegde waarde ze kunnen hebben in de wereld van techniek. Daar ligt mijn uitdaging omdat ik er van overtuigd ben dat wanneer we de link met de jeugd verliezen onze wereld van Techniek zoals wij die kennen zal ophouden te bestaan.

 

Het is mogelijk om het oeroude concept van vakmanschap te vertalen naar een moderne werkomgeving. Zowel de werknemer als de werkgever heeft daar belang bij. Voor de werknemer heeft het gevoel ‘vakkundig te zijn’ een positief effect op identiteit en zelfrespect. Vakmanschap en Techniek zijn voor mij de hoekstenen van de snel veranderende wereld van techniek waarin we leven. Medewerkers opleiden naar echte vakmannen heeft een positief effect op identiteit en zelfrespect. Voor bedrijven is vakmanschap van de medewerker nog altijd een belangrijke pijler in het competitief vermogen.

 

In de hectiek van de huidige ontwikkeling zal de aandacht voor het vakmanschap vooral door bedrijven zelf moeten worden georganiseerd. Door gericht werken aan een professionele bedrijfscultuur en methodische aandacht aan het vakmanschap, kunnen bedrijven dit bereiken. Coaching van vakmanschap is zo'n methodische aanpak. Het is meer dan alleen het organiseren van opleidingen. Het is een proces dat ingrijpt op de structuur en cultuur van een bedrijf. Het proces omvat:

  • Oriëntatie
  • Profilering van het vak
  • Overdracht
  • Borging

 

Als deze vorm van coaching ingang krijgt in de bedrijven, biedt dat wellicht ook een nieuw perspectief in de vraagstukken rondom ‘een leven lang ontwikkelen’ en de ‘aansluiting van het beroepsonderwijs op de praktijk’. Passie voor het vak en je skills, zullen hierdoor duidelijk zichtbaar zijn. 

Bent u geïnteresseerd? Ik kom graag bij u langs.

 

Quotes

De arbeidsproductiviteit is niet de verantwoordelijkheid van de werknemer, maar van de manager. – Peter F. Drucker

Kwaliteit is de trots van vakmanschap. – Dr. W. Edwards Deming