Rockers Technisch Adviesbureau staat voor duidelijk en realistisch advies op het gebied van organisatie, vakmanschap, mens en techniek. Dit, in de dynamische markten waarin veranderingen aan de orde van de dag zijn. Dit kunnen we niet alleen. Dit kunnen we wél door de verschillende werelden van dienstverleningen samen te brengen en samen te werken.

 

Hiervoor gebruik ik de methodiek van het V-model. Deze methodiek besteedt evenwichtig aandacht aan ontwikkeling en verificatie. Het ontwerp  is opgedeeld in een aantal fasen die elk een aantal vooraf gedefinieerde “producten” opleveren. Wanneer de producten van een fase zijn opgeleverd, vormen deze de basis voor de volgende fase, er kan dus niet worden begonnen aan een nieuwe fase wanneer de producten van de vorige fase niet zijn opgeleverd (en goedgekeurd). Dit herhaalt zich voor alle fasen, en met elke nieuwe basis die wordt gevormd groeit het vertrouwen in het systeem.

Voor deze methodiek is het belangrijk de juiste partijen aan elkaar te verbinden. Partijen die ik met elkaar kan verbinden zijn:

  • Klant
  • Adviesbureau
  • Productleverancier
  • FS&S - Specialist
  • Installatiebedrijf

Ik kan u helpen om de juiste bedrijven aan u te verbinden, zodat we elkaar stimuleren om zo adequaat de beste economisch-, technische oplossing tot stand te brengen.

 

Quotes

We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. – Albert Einstein

Communicatie gaat niet zozeer over zenden en ontvangen, maar over begrijpen en verbinden. – Ron vd Hagt